Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Hoàng Anh
Giới tính Nam
Website http://bachkim.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tô Hoàng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 6574 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1886 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 766 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 820479 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code