Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Vi Hong Minh
Giới tính Nữ
Email ced-levkien@vnn.vn
Đơn vị Truong THCN Minh Thanh
Tỉnh/thành Quang Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2433 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 7773 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code