Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nghiem Duc Huu
Giới tính Nam
Email nghiemhuu@gmail.com
Website http://nghiemhuu71.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nga Thành
Quận/huyện Huyện Nga Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Giới thiệu Hiện tại là hiệu trưởng trường THCS Nga Thái.
Xác thực bởi Trần Công Định, Trần Tuấn Hùng
Đã đưa lên 843 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 99 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 151440 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code