Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Hồng
Giới tính Nữ
Email lehong.ninhgia@gmail.com
Website http://violet.vn/lehongninhgia
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ninh Gia
Quận/huyện Huyện Đức Trọng
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Xuân Hùng
Đã đưa lên 402 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 268 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 47574 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code