Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Trọng Quang
Giới tính Nam
Email q.thanhvien@yahoo.com.vn
Website http://chiasecode.violet.vn
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Cần Thơ
Quận/huyện Quận Thốt Nốt
Tỉnh/thành Cần Thơ
Giới thiệu Tên truy cập: chiasecode
Xác thực bởi Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Tùng
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 247 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code