Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Trường
Giới tính Nam
Email truongthhongquang@gmail.com
Website http://truongthhongquang.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hồng Quang
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Nguyễn Thế Dân
Đã đưa lên 778 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 257 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 632798 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code