Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Anh Tuấn
Giới tính Nam
Email tuan77pt@yahoo.com.vn
Website http://tuan77pt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tam Nông
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Phạm Hùng, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 291 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 772 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 16188 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code