Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thanh Thịnh
Giới tính Nam
Email lvthinh.th1kbdong.pgdtvthoi@camau.edu.vn
Website http://thanhthanhthinh.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 1
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thới
Tỉnh/thành Cà Mau
Giới thiệu thuong binh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 912 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1448 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 92730 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code