Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên dgthao
Giới tính Nữ
Email dgthao@yahoo.com
Website http://violet.vn/dgthao
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Duyên Hải
Quận/huyện Huyện Duyên Hải
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Huỳnh Huệ Minh, Thạch Ngọc Chinh
Đã đưa lên 97 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2096 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 38327 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code