Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Trọng Nghĩa
Giới tính Nam
Email tronghiack@gmail.com
Website http://violet.vn/nghiahoatan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Hoà Tân
Quận/huyện Huyện Cầu Kè
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Bá Triết, Nguyễn Văn Cường
Đã đưa lên 62 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 6657 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code