Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Đức
Giới tính Nam
Email xuanducthcstl@gmail.com
Website http://ducorg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Lập
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Âm nhạc
Giới thiệu Chiến Sĩ thi đua cơ sỡ và Gv dạy giỏi cấp tỉnh 2011
Xác thực bởi Nguyễn Minh Dũng, Lê Quốc Sơn
Đã đưa lên 446 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 594 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 8022 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code