Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Cấn Chính Trường
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Trãi
Quận/huyện Quận 4
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Giới thiệu Godotre
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 737 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1729 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 83 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 445428 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code