Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Tố Loan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Xuân Khanh
Quận/huyện Thị xã Sơn Tây
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2722 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40494 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code