Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Huy Phú
Giới tính Nam
Email mioam95@gmail.com
Website http://hahuyphu.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Cẩm Sơn
Quận/huyện Huyện Cẩm Xuyên
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Trần Minh Bảy, Bay Tram
Đã đưa lên 93 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 255 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 756 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code