Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Quốc Tú
Giới tính Nam
Email dquoctu@gmail.com
Website http://violet.vn/qtudang
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ninh Thạnh Lợi
Quận/huyện Huyện Hồng Dân
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi vòng tỉnh năm học 2011-2012
Xác thực bởi Trịnh Nghĩa Tú, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 367 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1412 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 247404 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code