Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Email ttthang28@yahoo.com
Website http://baodan1.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạch Lạc
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 798 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 241 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 10240 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code