Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Vũ Ngọc Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Phú A
Quận/huyện Huyện Văn Chấn
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu Binh thuong
Xác thực bởi Bùi Sơn, Đặng Thái Bình
Đã đưa lên 76 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 518 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 46557 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code