Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Giới tính Nữ
Email ntmtien84@gmail.com
Website http://nguyenthimytien84.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hồng Ngự 2
Quận/huyện Huyện Hồng Ngự
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Vân, Dương Thanh Ngạn
Đã đưa lên 819 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 480 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 901 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code