Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Thành Phúc
Giới tính Nam
Email thanhphucle@yahoo.com.vn
Website http://thcsminhthanhbinhphuoc.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Minh Thành
Quận/huyện Huyện Chơn Thành
Tỉnh/thành Bình Phước
Xác thực bởi Hà Văn Tình, Nguyễn Thuý Hạnh
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 18 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 142 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code