Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Giới tính Nữ
Email hotro@violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ba Đình
Quận/huyện Quận Ba Đình
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 371 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5015 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 451342 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code