Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Nghĩa Tú
Giới tính Nam
Email nghia_tu_bl@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/nghiatu1978
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngan Dừa
Quận/huyện Huyện Hồng Dân
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Phước, Trịnh Nghĩa Ái
Đã đưa lên 98 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2407 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 40579 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code