Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên ThS. Trịnh Ngọc Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Hồng Đức
Quận/huyện Thành phố Thanh Hóa
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 254 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2292 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 542553 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code