Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hoàng Văn Dựng
Giới tính Nam
Email hoangvandungnhl@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Hải Lăng
Quận/huyện Huyện Hải Lăng
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 60 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1862 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 40442 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code