Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thị Chanh
Giới tính Nữ
Email chanh.chanhmeo.ngo@gmail.com
Website http://violet.vn/namchanh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bắc Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 136 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 828 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 135050 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code