Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Văn Tiến
Giới tính Nam
Email tienvip65@yahoo.com.vn
Website http://tomnai.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nha Trang
Quận/huyện Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu CSTĐ -GVDG
Xác thực bởi Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Hồng Chuyên
Đã đưa lên 824 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6702 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 35130 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code