Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Hồng Phương
Giới tính Nữ
Email phuongdovt@gmail.com
Website http://nguoigieohat4mua.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Phú
Quận/huyện Huyện Phù Ninh
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Tào Thị Việt Hà, Đào Tiến Tiếp
Đã đưa lên 660 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 42 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 58929 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code