Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Phú Hùng
Giới tính Nam
Website http://daophuhung.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Giới thiệu Q.Hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương Quy Nhơn
Xác thực bởi Trần Hà Nam, Nguyễn Minh Hà
Đã đưa lên 1976 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 873 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 24 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 406839 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code