Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Anh Kiệt
Giới tính Nam
Email longhau2@gmail.com
Website http://violet.vn/photokiet
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Long Hậu 2
Quận/huyện Huyện Lai Vung
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 97 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 188 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 101642 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code