Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thế Lâm
Giới tính Nam
Email lambanmai8283@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/lambanmai8283
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Lâm
Quận/huyện Huyện Tiên Du
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Tin học
Giới thiệu Chien si thi dua
Xác thực bởi Nguyễn Hương Nhài, Đỗ Thanh Hưng
Đã đưa lên 617 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2196 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 443901 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code