Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Huỳnh Ngọc
Giới tính Nữ
Email bocau_b@yahoo.com
Đơn vị THCS Phạm Hồng Thái
Tỉnh/thành Gia Lai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 106 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 334 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

Bảng thử Code