Gốc > Mỗi ngày 1 câu về ngôn ngữ html >

Code tạo màu nền bài viết

<table width="200">
<tr>
<td style="padding: 15px" background="http://www.anhso.net/data/29/lovelyduck/563468/19554254.jpg">  
<font size="2" color="#000">
<marquee scrollamount=1 direction=up width="500" height=200 scrolldelay=60>NOI DUNG BAI VIET </marquee>
</font></td></tr></table
Nhắn tin cho tác giả
Đặng Tấn Trung @ 21:40 04/07/2009
Số lượt xem: 1238
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code