Gốc > Bài viết > TRUNG CẤP CT >

Câu 8

Câu 8: Đặc điểm và các hình thức của văn bản quy phạm pháp luật?

Khái niệm: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo một thủ tục và hình thức nhất định có chứa đựng những quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh một loại quan hệ xã hội nhất định và được áp dụng nhiều lần trong thực tế đời sống

Đặc điểm:

– Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành (theo luật định)

– Là văn bản chứa đựng các quy tắc xử sự chung (các quy phạm pháp luật)

– Được áp dụng nhiều lần trong đời sống, được áp dụng trong mọi trường hợp khi có sự kiện pháp lí xảy ra

– Tên gọi, nội dung và trình tự ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật được quy định cụ thể trong pháp luật

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật:

– Các văn bản luật do Quốc hội ban hành, có giá trị pháp lí cao nhất, gồm: Hiến pháp, Đạo luật (bộ luật)

– Các văn bản dưới luật (văn bản quy phạm pháp luật dưới luật) do các cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức được pháp luật quy định, có giá trị thấp hơn các văn bản luật, phải phù hợp với những quy định của Hiến pháp và luật. Giá trị pháp lí của từng loại văn bản dưới luật khác nhau tùy thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính, gồm:

Thẩm quyền ban hành Hiến pháp Luật Lệnh Nghị quyết Pháp lệnh Nghị định Quyết định Chỉ thị Thông tư
Quốc hội x x   x          
UBTV Quốc hội       x x        
Chủ tịch nước     x       x    
Chính phủ       x   x x    
Thủ tướng chính phủ             x x  
Bộ, cơ quan ngang bộ             x x x
HDND tỉnh       x          
UBND tỉnh             x x  
Tòa án nhân dân tối cao       x     x x x
Viện KSND tối cao             x x x

* Hội đồng thấm phán ra Nghị quyết định của Hội đồng thẩm phán

* Ngoài ra các cơ quan nhà nước còn ban hành Nghị quyết, thông tư liên tịch giữa: Cơ quan nhà nước này với cơ quan nhà nước khác, Cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.


Nhắn tin cho tác giả
Đặng Tấn Trung @ 13:31 15/08/2015
Số lượt xem: 323
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code