Gốc > Mỗi ngày 1 câu về ngôn ngữ html >

Các thẻ định dạng đề mục

Dưới đây là các thẻ dùng để định dạng văn bản ở dạng đề mục:

<H1> ... </H1>

Định dạng đề mục cấp 1

<H2> ... </H2>

Định dạng đề mục cấp 2

<H3> ... </H3>

Định dạng đề mục cấp 3

<H4> ... </H4>

Định dạng đề mục cấp 4

<H5> ... </H5>

Định dạng đề mục cấp 5

<H6> ... </H6>

Định dạng đề mục cấp 6

Ví dụ :

đây là đề mục cấp 2:

a

code:

TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

 


Nhắn tin cho tác giả
Đặng Tấn Trung @ 22:23 16/05/2009
Số lượt xem: 474
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code