Gốc > Công nghệ thông tin >

Cài đặt phần mềm Norton Ghost 2003 (NG2003).

Cài đặt phần mềm Norton Ghost 2003 (NG2003).
 
Để làm ghost cast server thì người ta hay dùng phiên bản Enterprise như Norton Ghost 6.5, 7.5, hoặc mới nhất 8.0.... tuy nhiên tôi không có các phiên bản đó mà lại có bản thông dụng là Norton Ghost 2003 và thấy nó cũng dễ sử dụng nên trong bài viết này hoàn toàn dựa trên nó.
 

Norton Ghost 2003 có thể chạy trên Windows9x, Win2K, WinXP... Các bạn nhớ cho rằng nó chỉ là một công cụ để backkup ổ cứng và trong trường hợp của chúng ta sử dụng nó để tạo các điã mềm boot mạng mà thôi chứ nó hoàn toàn không là một dịch vụ nào của Windows cả, có nghĩa là sau khi đã tạo một đĩa mềm boot và ghost qua mạng được bạn có thể remove NG2003 mà các client vẫn boot và đăng nhập vào máy chủ tốt.
Ở đây chúng ta dùng khái niệm máy chủ nghe có vẻ hơi lớn, thật ra chỉ là một máy chạy Win9x, 2k hoặc XP, 2K3, trên máy này sẽ cài NG2003 và các file image sẽ lưu trên maý này.
1-1. Cài đặt NG2003.

Tiến hành cài đặt như một software bình thường.
1-2 Tạo đĩa boot:
Trước hết trên máy chủ chúng ta tạo thư mục dùng lưu các file image
VD: tên máy chủ là SERVER, thư mục dùng lưu image là C:\LUUGHOST hoặc D:\LUUGHOST
- Khởi động NG2003, sẽ có màn hình sau xuất hiệnClick chọn vào Ghost UtilitiesClick chọn tiếp vào Norton Ghost Boot Wizard

Click chọn vào Drive Mapping Boot Disk rồi Next
Chọn loại NIC mà máy con sử dụng từ list trên, vd là RTL8139


Click Next


Ở đây có 2 tuỳ chọn:
- Use PC-DOS: đĩa mềm boot được tạo sẽ sử dụng hệ điều hành DOS của IBM là PC-DOS và nó đã có sẵn trong NG2003.
- Use MS-DOS: đĩa mềm boot được tạo sẽ sử dụng MS-DOS 7.0. Để sử dụng MS-DOS bạn phải chuẩn bị một đĩa mềm khởi động DOS của Win9X và chỉ cần 3 file là IO.SYS, MSDOS.SYS và COMMAND.COM. Mặc khác bạn phải chuẩn bị một thư mục chứa các file MS-Clien cho MS-DOS, thông thường các file này nằm trên thư mục CLIENTS của đĩa cài đặt NT4, hoặc nằm trong file NETWORK.CAB trong đĩa Hiren's Boot CD 5 và 6.
Để đơn giản chúng ta chọn Use PC-DOS rồi click Next


-Trong phần Client Computer Name gõ tên cho client khi khởi động bằng đĩa boot, vd là user
- Ở phần User Name chúng ta cũng chọn là User
Như vậy nếu máy chủ là Win2k hay XP thì chúng ta phải tạo trước 1 account có tên là user để sau này các client có thể boot từ đĩa mềm này có thể đăng nhập vào máy chủ
Ở phần Domain, gõ vào tên workgroup đang khai báo ở máy chủ, vd là WORKGROUP
- Ở phần Drive Letter chúng ta chọn ổ đĩa mạng sẽ ánh xạ đến thư mục LUUGHOST trên máy chủ, vd là ổ F:
- Ở phần Maps To: gõ vào đường dẫn mạng của thư mục LUUGHOST, đó chính là \\SERVER\LUUGHOST


Sau đó click Next


Ở phần này chúng ta có thể chọn lựa sử dụng IP tỉnh hoặc là IP động, tuy nhiên nếu chọn IP động thì phải có dịch vụ DHCP cài đặt ở máy chủ. Vì vậy để đơn giản chúng ta chọn IP tỉnh, phải khai báo sao cho IP này trùng với lớp địa chỉ của máy chủ và không trùng với IP của các client đang sử dụng trong mạng. VD máy chủ có địa chỉ là 192.168.0.1 chúng ta có thể khai báo địa chỉ IP là 192.168.0.100...như hình sau:


Tiếp theo click Next


Click Next


Rồi ...Next tiếp, cửa sổ Format hiện ra yêu cầu chúng ta tiến hành format ổ đĩa mềm. Sau khi format xong chương trình sẽ tiến hành copy để hoàn thành đĩa mềm boot. Sau đó click Finish để kết thúc.
Như vậy là đã hoàn tất quá trình tạo đĩa mềm khởi động mạng. Chúng ta có thể sử dụng đĩa này để boot một máy bất kỳ trong hệ thống mạng có sử dụng NIC RTL8139 để đăng nhập vào máy chủ, sau khi dấu nhắc A:\ xuất hiện chúng ta chuyển qua ổ F:\ rồi có thể tiến hành sao lưu để tạo image lưu trên máy chủ hoặc tiến hành ghost từ image có sẵn.
2. Cài đặt dịch vụ 3Com Dynamic Boot Access (3com DBA) cho phép các client có thể boot được từ Bootrom PXE
2-1: Cài đặt 3com DBA:
Chạy file dabs101_install.exe để tiến hành cài đặt, sau khi nhập CDkey xong màn hình sau sẽ xuất hiệnClick chọn vào phần Server và click Next... cho đến khi quá trình cài đặt hoàn thành. Chương trình cài đặt sẽ được đặt vào thư mục mặc định là C:\Program Files\3Com\DynamicAccess boot services 2-2. Tạo file Image từ đĩa mềm boot:


Sau khi bạn tạo được đĩa mềm boot mạng như phần đầu, chúng ta sẽ tạo file image của đĩa mềm này như sau:
- Trước hết, mở file config.sys trên đĩa mềm sau đó ở dòng
DEVICEHIGH=HIMEM.SYS chúng ta sửa thành như sau:
DEVICEHIGH=HIMEM.SYS /testmem:off
Khởi động chương trình từ Start\Programs\3Com Boot Services\Boot Image Editor. Nếu đây là lần đầu tiên khởi động, bảng sau sẽ xuất hiện.


Tắt dấu check ở Netware và click Next ... cho đến khi xuất hiện bảng sau:


Click vào Create a TCP/IP or PXE image fileỞ phần Image file name bạn click vào icon ... bên cạnh đường dẫn C:\Program Files\3Com\DynamicAccess boot services\, sẽ xuất hiện bảng sau:


Ở phần File name bạn gõ vào tên tương ứng. VD là RTL8139.IMG
Sau đó click Open để trở về màn hình chính
Đặt đĩa mềm boot mạng vào ổ A:
Tiếp theo click OK, quá trình copy nội dung từ đĩa mềm thành file RTL8139.IMG sẽ bắt đầu. Sau khi tạo xong file Image bạn thoát khỏi chương trình.

Bạn có thể kiểm tra lại xem đã có file RTL8139.IMG trong thư mục C:\Program Files\3Com\DynamicAccess boot services\ . 2-3. Tạo file Menu Boot
Khởi động chương trình từ Start\Programs\3Com Boot Services\Boot ImageEditor


Bảng sau sẽ xuất hiện:


Click vào Create a PXE menu boot file


Click vào Add


Ở phần Image file Browse đến file image đã tạo ở bước trên: RTL8139.IMG
Ở phần Menu description Gõ vào tên tương ứng , vd là RTL8139 (hoặc tên bất kỳ).


Sau đó click OK để trở về bảng chính.
Click vào Save, bảng sau sẽ xuất hiện.


Ở phần File name, gõ vào tên file menu boot tương ứng sẽ tạo ra, vd là RTL8139.MNU
Sau đó click vào SAVE để hoàn tất.
Bạn có thể kiểm tra file RTL8139.MNU đã được tạo ra trong thư mục
C:\Program Files\3Com\DynamicAccess boot services\
2-4. Cấu hình cho các thành phần của 3comDBA:
A. Cấu hình cho TFTP Server.
Từ Control Panel, click vào biểu tượng 3Com TFTP, bản sau sẽ xuất hiện:


Click vào Tab File Transfer như bảng sau:


Click chọn vào phần Transmit secure mode và Browse đến đường dẫn:
C:\Program Files\3Com\DynamicAccess boot services\ như bảng sau:


Sau đó click OK để hoàn tất.
B: Cấu hình cho BOOTPTAB Editor:
Chọn Start\Programs\3com Boot Services\BOOTPTAB Editor, Nếu là lần đầu khởi động, bảng sau sẽ xuất hiện:

Nếu mặc định đúng như hình thì bạn click OK để về màn hình BOOTPTAB Editor như sau:Từ menu Edit, click vào Add host...
- Ở phần Name gõ vào tên bất kỳ, vd là user - Ở phần Node: nhập vào 12 ký tự ? (12 dấu hoỉ)


- Ở phần Image, click vào ... để Browse


Ở phần Files of type chọn Menu files, sau đó click chọn vào file RTL8139.MNU (đã tạo ở bước trên) rồi click Open, sẽ trở về màn hình sau


Sau đó click OK để thoát, tiếp theo thoát khởi BOOTPTAB Editor và khi được hỏi có save không thì chọn Yes.
C. Cấu hình cho PXE Server
Chọn Start\Programs\3com Boot Services\PXE Server, Nếu đây là lần đầu tiên khởi động bảng sau sẽ xuất hiện:


Bạn click vào file BOOTPTAB như hình rồi chọn Open. Màn hình chính của PXE Server sẽ xuất hiện như sau:2-4 Cấu hình khởi động cho 2 services 3ComPXE và 3ComTFTP:
Từ phần Services của Win2k hoặc XP


Click lần lượt vào 3com PXE3ComTFTP, chọn Start để khởi động dịch vụ, sau đó đổi trạng thái ở phần Startup Type là Automatic rồi click OK để kết thúc như hình dưới
Như vậy là đã kết thúc phần cài đặt cho 3com DBA. Lúc này bạn khởi động client nào từ Bootrom thì nó sẽ khởi động giống như khi khởi động từ đĩa mềm boot mạng, chỉ khác là...tốc độ nhanh hơn mà thôi!!!

* Khi bạn đã tạo được hệ thống ghost cast server thì sẽ có những vấn đề phát sinh như sau:
-Nếu hệ thống của bạn có nhiểu NIC support bootrom PXE như RTL8139, 3Com9xx, Intel Pro thì làm sao để có thể tạo được nhiều đĩa boot mạng.
- Mỗi đĩa boot mạng sẽ có 1 IP, 1 computer name riêng nên không thể dùng 1 image boot cho 2 hay nhiều client cùng lúc được.
Để giải quyết vấn đề này chúng ta tạo lần lượt nhiều đĩa boot mạng với các loại NIC cần thiết, hoặc với 1 loại NIC chúng ta có thể tạo 2 hoặc nhiều đĩa boot mạng riêng với IP và computer name riêng, sau đó dùng 3Com DBA để tạo nhiều image riêng.
Sau khi đã tạo nhiều image tương ứng, ở phần tạo menu boot (2-3. Tạo file Menu Boot) bạn có thể Add lần lượt các image đó và mỗi image sẽ có 1 Menu Decription riêng. Sau đó Save vào file RTL8139.mnu.
Như vậy, khi mỗi client boot từ bootrom, sẽ thấy xuất hiện 1 menu boot tương ứng với các loại NIC, hoặc cùng 1 loại NIC nhưng có IP và computer name riêng và bạn có thể chọn mục tương ứng.
Một vấn để khác là việc phân quyền cho thư mục LUUGHOST trên máy chủ khi share. Nếu để dùng để ghost cho các client với image đã có sẵn thì chỉ cần share Readonly, trường hợp muốn ghost để lưu ổ cứng của client thành image trên thu mục LUUGHOST của máy chủ thì phải share Full.

Theo itexpert

Nhắn tin cho tác giả
Đặng Tấn Trung @ 12:56 08/01/2010
Số lượt xem: 385
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code