Gốc > Những mẫu chuyện về Bác >

Nhớ lời di chúc noi gương Bác

Nhớ lời di chúc noi gương Bác
 
Nhớ lời di chúc noi gương Bác
Bảy mươi chín mùa xuân trước, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng cứu nước, giải phóng dân tộc. Từ đó, dân ta có Đảng lãnh đạo đã làm nên những kỳ tích, giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống xâm lược thắng lợi và đi lên xây dựng đất nước mạnh giàu.

 

 

 

 

Mùa xuân này đất nước ta đã bước sang chặng đường đổi mới 23 năm với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Mừng Đảng, mừng sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, chúng ta càng thêm nhớ Bác Hồ - Người suốt đời chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh để chèo lái con thuyền cách mạng, đưa nhân dân ta lên vị trí làm chủ nước nhà, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Mùa xuân này là mùa xuân thứ ba, cả nước đang nỗ lực học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và, cũng là 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác.

 

 

Trong rất nhiều công việc phải trù liệu trước lúc đi xa, Bác viết trong bản Di chúc lịch sử. "Theo ý tôi, việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân".

Vì Đảng ta là một Đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn cặn: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Cả cuộc đời vì nước, vì dân, với trí tuệ anh minh và lòng yêu nước thương dân vô bờ bến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng vững chắc và chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng cho Đảng, cho dân. Điều mà toàn Đảng, toàn dân ta mãi ghi sâu trong tâm khảm là Bác tự rèn luyện, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng, tự mình nêu tấm gương đạo đức cách mạng tiêu biểu nhất. Công lao vĩ đại của Bác là đã dày công rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, lấy những tấm gương đạo đức cách mạng xả thân vì dân, vì nước, biểu dương người tốt, việc tốt để giáo dục đạo đức mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: làm cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người là sự nghiệp cách mạng to lớn, vẻ vang cho nên người cán bộ, đảng viên muốn lãnh đạo được nhân dân xóa bỏ áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân, phong kiến để xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa thì phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang. Bác dạy: "Người cán bộ, đảng viên tốt muốn trở thành người cách mạng chân chính không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào mình thì sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt như cần, kiệm, nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm,… ngày càng nhiều thêm". Đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng, không được nói trái, làm trái nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bởi vì nếu cán bộ, đảng viên nói trái, làm trái nghị quyết của Đảng, làm sai luật pháp, chính sách của Nhà nước thì nghị quyết, chính sách có đúng, có hay đến mấy cũng khó được quần chúng, nhân dân ủng hộ và thực hiện đầy đủ. Mọi cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, thực hiện liêm, chính,  phát huy quyền làm chủ của nhân dân một cách triệt để, dựa vào quần chúng, nhân dân để chống lãng phí, tham ô, quan liêu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức là gốc của người cách mạng. Do đó, bồi dưỡng đạo đức cách mạng gắn liền chống chủ nghĩa cá nhân. Mà "những người mắc bệnh này thì đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc, do đó mà chỉ "tự tư tự lợi". Dùng của công làm việc tư. Dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình". Do sa vào chủ nghĩa cá nhân mà làm ô danh Đảng, tham ô, hối lộ, nhũng nhiễu nhân dân làm mất tư cách đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Nhưng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là bỏ qua lợi ích cá nhân. Bác Hồ cũng đưa ra các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng là tu dưỡng đạo đức cách mạng suốt đời, nói và làm đi đôi, nêu gương đạo đức cách mạng, người cách mạng cần luôn luôn tu dưỡng, phấn đấu nâng cao đạo đức suốt đời mới làm tròn vai trò chiến sĩ cách mạng của Đảng tiên phong. Hơn nữa, Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân nên "hễ còn người dân Việt Nam đói rét thì Đảng chưa làm tròn nhiệm vụ". Do đó, mỗi đảng viên, cán bộ của Đảng phải chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phấn đấu rèn luyện mình để xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh.

Hơn hai mươi năm đổi mới, Đảng ta hết sức coi trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo lý tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chống thoái hóa, biến chất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, dựa vào nhân dân để chỉnh đốn Đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó của Đảng với nhân dân. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay, đối với cán bộ, đảng viên, việc bồi dưỡng đạo đức Hồ Chí Minh là học tập, rèn luyện, tu dưỡng làm theo tấm gương đạo đức suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân của Bác Hồ. Các cấp ủy đảng cần có các biện pháp đưa đảng viên tham gia các hoạt động cụ thể để phát huy tính tiên phong, gương mẫu. Điều quan trọng nhất vẫn là xác định cho đảng viên tự vươn lên, tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phong cách làm việc đi sâu, đi sát quần chúng, tin tưởng vào sức mạnh nhân dân, gương mẫu thực hiện chính sách của Đảng, luật pháp Nhà nước để lôi cuốn và củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ phải thật sự nêu gương về đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính.

Nhớ lời Di chúc, mỗi đảng viên, cán bộ, từng tổ chức đảng cần thật lòng noi gương đạo đức Hồ Chí Minh và làm theo lời dặn của Người, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng như giữ con ngươi của mắt mình, thương yêu đồng chí, tôn trọng nhân dân, làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó, vươn lên xứng với danh hiệu đảng viên của một Đảng anh hùng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.

 

 

Theo TS. Phạm Văn Khánh (BacGiangOnline)

Nhắn tin cho tác giả
Đặng Tấn Trung @ 11:47 31/03/2009
Số lượt xem: 801
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code