Gốc > Diễn đàn Toán học >

Thảo luận về phân phối chương trình toán 9

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN TOÁN 9

Cả năm :37 tuần X 4 tiết / tuần = 148 tiết

Học kì I: 19 tuần X 4 tiết / tuần = 76 tiết

Học kì II : 18 tuần X 4 tiết / tuần = 72 tiết

 

Cả năm 148 tiết

Đại số

( 74 tiết )

Hình học

( 74 tiết)

Học kì I:

19 tuần 76 tiết

42 tiết

15 tuần đầu x 2 tiết = 30 tiết

4 tuần cuối x 3 tiết = 12 tiết

42 tiết

15 tuần đầu x 2 tiết = 30 tiết

4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết

Học kì II : 18 tuần 72 tiết

32 tiết

14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết

4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết

32 tiết

14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết

4 tuần cuối x 3 tiết = 12 tiết

Tuần

Môn

Tiết

Bài dạy

1

ĐS

1

2

§1.Căn bậc hai

§2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

HH

1 – 2

§1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

2

ĐS

3

4

Luyện tập

§3.Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

HH

3 - 4

Luyện tập

3

ĐS

5

6

Luyện tập

§4.Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

HH

5 - 6

§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

4

ĐS

7

8

Luyện tập

§5.Bảng căn bậc hai

HH

7

8

Luyện tập

§3. Bảng lượng giác

5

ĐS

9

10

§6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Luyên tập

HH

9

10

Bảng lượng giác

Luyện tập

6

ĐS

11

12

§7.Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Luyên tập

HH

11 – 12

§4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

7

ĐS

13

14

§8.Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Luyện tập

HH

13 - 14

Luyện tập

8

ĐS

15

16

§9. Căn bậc ba

On tập chương I

HH

15 - 16

§5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời

9

ĐS

17

18

On tập chương I

Kiểm tra chương I ( 45 phút)

HH

17 - 18

On tập chương I với sự trợ giúp của máy tính CASIO hoặc máy tính năng tương đương

10

ĐS

19

20

§1. Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số.

Luyện tập

HH

19

20

Kiểm tra chương I ( 45 phút)

§1. Sự xác định đường tròn – Tính chất đối xứng của đường tròn

11

ĐS

21

22

§2. Hàm bậc nhất

Luyện tập

HH

21

22

Luyện tập

§2. Đường kính và dây của đường tròn.

12

ĐS

23

24

§3. Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a 0)

Luyện tập

HH

23

24

Luyện tập

§3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

13

ĐS

25

26

§4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Luyện tập

HH

25

26

Luyện tập

§4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

14

ĐS

27

28

§5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a 0)

Luyện tập

HH

27

28

Luyện tập

§5. Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

15

ĐS

29

30

On tập chương II

Kiểm tra chương II ( 45 phút)

HH

29

30

Luyện tập

§6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

16

ĐS

31

32

33

§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.

§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẫn.

Luyện tập

HH

31

Luyện tập

17

ĐS

34 -35

36

On tập HKI

Kiểm tra HKI

HH

32

Vị trí tương đối của hai đường tròn

18

ĐS

37

38

39

Kiểm tra HKI

Trả bài kiểm tra HKI

§3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.

HH

33

Vị trí tương đối của hai đường tròn (tt)

19

ĐS

40

41

42

Luyện tập

§4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng

Luyện tập

HH

34

Luyện tập

20

ĐS

43

44

§5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

§6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

HH

35 - 36

Ôn tập chương II

21

ĐS

45 - 46

Luyện tập

HH

37 - 38

Ôn tập HK I

22

ĐS

47-48

On tập chương III

HH

39

40

§1. Góc ở tâm. Số đo cung.

Luyện tập

23

ĐS

49

50

Kiểm tra chương III ( 45 phút)

§1. Hàm số y = ax2 ( a 0 )

HH

41

42

§2. Liên hệ giữa cung và dây.

§3. Góc nội tiếp

24

ĐS

51

52

Luyện tập

§2. Đồ thị hàm số y = ax2 ( a 0 )

HH

43 - 44

Luyện tập

25

ĐS

53

54

Luyện tập

§3. Phương trình bậc hai một ẩn

HH

45

46

§4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

Luyện tập

26

ĐS

55

56

Luyện tập

§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai.

HH

47

48

§5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.

Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.

27

ĐS

57

58

Luyện tập

§5. Công thức nghiệm thu gọn.

HH

49

50

Luyện tập

§6. Cung chứa góc

28

ĐS

59

60

Luyện tập

§6. Hệ thức Vi-ét và áp dụng

HH

51

52

Luyện tập

§7. Tứ giác nội tiếp

29

ĐS

61

62

Luyện tập

§7. Phương trình qui về phương trình bậc hai.

HH

53 - 54

Luyện tập

30

ĐS

63

64

Luyện tập

§8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

HH

55

56

§8. Đường tròn ngoại tiếp- Đường tròn nội tiếp.

§9. Độ dài đường tròn – Cung tròn.

31

ĐS

65

66

Luyện tập

On tập chương IV

HH

57

58

Luyện tập

§10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

32

ĐS

67

68

On tập chương IV

Kiểm tra chương IV ( 45 phút )

HH

59

60

Luyện tập

On tập chương III

33

ĐS

69 – 70

On tập cuối năm

HH

61

62

On tập chương III

Kiểm tra chương III ( 45 phút )

34

ĐS

71

On tập cuối năm

HH

63

64

65

Hình trụ. Diện tích chung quanh và thể tích

Luyện tập

Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích của hình tròn, hình nón cụt

35

ĐS

72

Kiểm tra cuối năm

HH

66

67-68

Luyện tập

Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.

36

ĐS

73

Kiểm tra cuối năm

HH

69

70

71

Luyện tập

On tập chương IV

On tập chương IV

37

ĐS

74

Trả bài kiểm tra cuối năm

HH

72

Ôn tập cuối năm

73

Ôn tập cuối năm

74

Ôn tập cuối năm


Nhắn tin cho tác giả
Đặng Tấn Trung @ 07:19 20/04/2009
Số lượt xem: 637
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Kính thưa quý thầy cô trong năm học này chúng ta thực hiện chương trình học 37 tuần, nhưng trong những năm qua ta thực hiện ppct 35 tuần do quy định, trong năm học này thì về ppct có thoáng hơn là do gv tự soạn theo khung ppct của bộ, do đó chúng ta cần có những đóng góp để ppct ngày càng hợp lý hơn. Mong quý thầy cô đóng góp dùm PPCT trên.
Avatar
Kiểm tra xong rồi ôn tập để làm gì nhỉ? Chắc để kiểm tra lấy chất lượng thật ??
Avatar

Cảm ơn thầy Đoàn Quốc Việt đã đóng góp, đây là ppct của tỉnh tôi, thực ra khi dạy thì tôi đem những tiết ôn tập lên dạy trước khi thi. Kiểm tra xong rồi mới ôn tập đây là theo ppct của bộ, của tỉnh, tôi cũng đã có ý kiến về vấn đề này, nhưng cũng có ý khiến cho rằng để hệ thống lại kiến thức cho học sinh phục vụ cho năm học tiếp theo. Với PPCT này thì năm học nào cũng vậy đến tuần ôn tập thi học kỳ thì GV gặp lúng túng ở chổ phải dời các tiết ôn tập lên.

Rất mong nhiều ý kiến đóng góp của quý thầy cô.

 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code