Gốc > Truyện cười dân gian viêt nam >

Xiển trả lời vua

Ðồn rằng có một lần vua ngự  tuần  ra Thanh Hóa. Nghe nói con
cháu Trạng Quỳnh vẫn còn, vua bèn cho đòi đến. Xiển vâng lệnh
tới hầu. Vua hỏi:
- Trước khi Trạng chết có trối trăng lại điều chi không?
Xiển đáp: - Dạ có ạ!
Vua bảo: - Thế nhà ngươi hãy thuật lại lời Trạng trối trăng cho ta
nghe.

- Dạ tâu Hoàng thượng, cố tôi trước khi từ trần chỉ trối lại có một
câu thôi ạ!
- Một câu cũng được, cứ nói ta nghe.
- Dạ, nhưng tôi không dám nói ạ!
- Tại sao!
- Dạ, nói ra sợ Hoàng thượng không được vui lòng.
- Ðược cứ nói, dù câu nói ấy thế nào ta vẫn không bắt tội.
Xiển năm bảy lần từ  chối,  vua năm bảy lần gặng hỏi,  sau  cùng
Xiển mới thưa:
- Dạ,  tâu Hoàng  thượng,  ông  tôi kể lại rằng:  "Trước  khi cố  tôi
nhắm mắt, con cháu xúm xít quanh giường hỏi cố  tôi có dặn con
cháu điều chi không. Nhưng cố tôi không trả lời. Con cháu không
yên tâm, cứ gặng hỏi mãi, cố tôi chỉ quát lên một câu: "Hỏi cái mả
cha bay hay sao mà hỏi mãi thế?", rồi tắt thở


Nhắn tin cho tác giả
Đặng Tấn Trung @ 19:55 17/04/2009
Số lượt xem: 1024
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code