Gốc > Truyện cười dân gian viêt nam >

Xiển vào dinh tổng đốc xin tiền

Gặp  lúc hỏng  thi, Xiển và mấy anh em bạn đồng môn ngồi buồn
mới  giở  trò  bù  khú với  nhau. Anh  em  biết Xiển  có  tài  ứng đối,
thách Xiển vào xin  tiền quan tổng đốc. Bây giờ tổng đốc Thanh
Hóa khét  tiếng  là một người hiếu sát. Xiển bắt anh em giao kèo:
nếu xin được  tiền  thì anh em cứ  tính một đền  thành ba, nghĩa  là
anh em sẽ phải  trả cho Xiển một số  tiền gấp ba số  tiền Xiển xin
được của  quan. Bằng  không  dám  xin,  hoặc  xin  không  được  thì
Xiển phải  thết anh em một bữa no  say. Tưởng đùa vui, nào ngờ
Xiển  vào tận  dinh  quan. Ai nấy  chắc  phen  này Xiển sẽ  làm ma
không đầu.
Một buổi sáng nọ, quan vừa mở mắt ra công đường đã thấy Xiển
quỳ ở ngoài sân. Quan quắc mắt hỏi:
- Thằng kia! Mày tới đây có việc gì?
Xiển thưa:
- Bẩm cụ lớn, con muốn nhờ tay cụ lớn hóa kiếp cho con.
Quan quát: - Thằng này muốn chết à?
Xiển trịnh trọng nói:
- Bẩm chính  thế à. Con nghe nói lưỡi gươm cụ lớn sắc lắm, nên
muốn xin cụ lớn một nhát để hồn về chín xuối cho được mát mẻ.
Quan gắt:
- Thật là đồ điên, cuồng, ngu, ngộ. Vì sao mày lại muốn chết?
Xiển đáp:
- Bẩm cụ lớn, con  là học  trò  thi hỏng, nhà lại nghèo, nghiệp đèn
sách chẳng ra sao, nghĩ tủi thân hổ phận chả muốn sống nữa.
Quan  thấy Xiển dáng  người học  trò nho  nhã, lại đối đáp đâu  ra
đấy một cách bình tĩnh liền bảo:
- Nếu học trò học giỏ mà hỏng thi thì cũng còn đáng thương. Nếu
dốt mà hỏng lại  đòi  chết  thì  chết cũng  đánh  đời. Vậy  hãy  ứng
khẩu một bài thơ lấy đề là "điên cuồng ngu ngộ" ta xem.
Xiển vâng lời, ứng khẩu đọc một hơi, mối câu có một  trong bốn
chữ của đầu đề:
Cao Tổ điên hào kiệt
Võ Ðế ngộ thần tiên.
Tặng Ðiểm cuồng thiên địa
Nhan Tử ngu thánh hiền (1)
Nghe nói xong, quan biết Xiển có ý xỏ ngọt mình, song thấy Xiển
là kẻ xuất khẩu thành chương, kính điển lau làu, văn thơ hàm súc,
tỏ ra là người học thức rộng, lại có khí phách, liền thưởng cho ba

chục quan tiền và bảo lui về.
Thế  là từ  đó,  ngoài  cái  tên Xiển Bột  còn  có một  cái  tên nữa  là
Xiển Ngộ.


Nhắn tin cho tác giả
Đặng Tấn Trung @ 05:40 31/03/2009
Số lượt xem: 1014
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code