Mẫu quyết định

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:40' 15-03-2013
Dung lượng: 6.9 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TX BÌNH MINH
TRƯỜNG THCS ĐÔNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số: /QĐ-TrTHCS
Đông Thành, ngày 6 tháng 03 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ………………….. (6) …………………..
------------------------
THẨM QUYỀN BAN HÀNH (7)……
Căn cứ (8) ;
Căn cứ (9) ;
Xét đề nghị của ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. (10)

Điều ...
./.

Nơi nhận: - Như Điều …; - ……..; - Lưu: VT, …. (12) A.xx (13)
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG (Chữ ký, dấu)

Đặng Tấn Trung 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code