PPCT toan 11-12 duthao

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:21' 01-10-2011
Dung lượng: 676.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 6 ( 2011 – 2012)

Cả năm: 140 tiết
Số học: 111 tiết
Hình học: 29 tiết

Học kì I:
19 tuần (72 tiết)
58 tiết
+ 14 tuần đầu x 3 tiết = 42 tiết
+ 4 tuần cuối x 4 tiết = 16 tiết
+ Tuần thi HKI
14 tiết
+ 14 tuần đầu x 1 tiết = 14 tiết
+ 4 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
+ Tuần thi HKI

Học kì II:
18 tuần (68 tiết)
53 tiết
+ 15 tuần đầu x 3 tiết = 45 tiết
+ 2 tuần cuối x 4 tiết = 8 tiết
+ Tuần thi HKII
15 tiết
+ 15 tuần đầu x 1 tiết = 15 tiết
+ 2 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
+ Tuần thi HKII


SỐ HỌC (111 tiết)

Chương
Mục
Tiết
Tuần


I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
(39 tiết)
§ 1. Tập hợp phần tử của tập hợp
1
Tuần 1


§ 2.Tập hợp các số tự nhiên
2§ 3. Ghi số tự nhiên
3§ 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con - Luyện tập
4 – 5
Tuần 2


§ 5. Phép cộng và phép nhân
6 Luyện tập
7 – 8
Tuần 3


§ 6. Phép trừ và phép chia
9 Luyện tập
10 – 11
Tuần 4


§ 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
12 Luyện tập
13
Tuần 5


§ 8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số
14§ 9. Thứ tự thực hiện các phép tính
15 Luyện tập
16
Tuần 6


Kiểm tra giữa chương I
17§ 10. Tính chất chia hết của một tổng
18 Luyện tập
19
Tuần 7


§ 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
20 Luyện tập
21§ 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
22
Tuần 8


 Luyện tập
23§ 13. Ước và bội
24 Luyện tập
25
Tuần 9


§ 14. Số nguyên tố - Hợp số - Bảng số nguyên tố
26§ 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
27 Luyện tập
28 – 29
Tuần 10


§ 16. Ước chung và bội chung
30 Luyện tập
31
Tuần 11


§ 17. Ước chung lớn nhất
32 Luyện tập
33
34
Tuần 12


§ 18. Bội chung nhỏ nhất
35 Luyện tập
36
37
Tuần 13


 Ôn tập chương I
38Kiểm tra chương I
39
II. Số nguyên
(29 tiết)
§ 1. Làm quen với số nguyên âm
40
Tuần 14


§ 2. Tập hợp các số nguyên
41§ 3. Thứ tự trong Z
42 Luyện tập
43
Tuần 15


§ 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu
44 Luyện tập
45§ 5. Cộng hai số nguyên khác dấu (3 bước)
46 Luyện tập
47
Tuần 16


§ 6. Tính chất phép cộng các số nguyên
48 Luyện tập
49§ 7. Phép trừ hai số nguyên
50 Luyện tập
51
Tuần 17


§ 8. Quy tắc dấu ngoặc
52 Luyện tập
53§ 9. Quy tắc chuyển vế
54 Ôn thi HKI
55,56,57,58
Tuần 18


Kiểm tra HKI Tuần 19


 Luyện tập
59
Tuần 20


§ 10. Nhân hai số nguyên khác dấu
60§ 11. Nhân hai số nguyên cùng dấu
61 Luyện tập
62
Tuần 21
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code