QD thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:04' 02-05-2013
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 875
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TX BÌNH MINH
TRƯỜNG THCS ĐÔNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số: /QĐ-TrTHCS
 Đông Thành, ngày tháng năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học
------------------------
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐÔNG THÀNH
Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ.BGD-ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong trường học;
Căn cứ vào hướng dẫn của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của PGD&ĐT Bình Minh;
Căn cứ vào phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và tình hình thực tế của trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường gồm các thành viên sau đây.
1. Trưởng ban: Ông: Huỳnh Anh Duy Hiệu trưởng
2. P. Trưởng ban: Ông: Đặng Tấn Trung P. Hiệu trưởng
Ông: Nguyễn Ngọc Linh Chủ tịch công đoàn
3. Ủy viên: Bà: Phạm Tuyết Thảo TT tổ AV – Sử - Địa
Ông: Lê Thành Phong TT tổ Hóa Sinh
Ông: Nguyễn Hữu Lộc Bí thư Chi đoàn
Ông: Phan Thanh Nhơn Tổng phụ trách
Ông: Nguyễn Tấn Lộc TT tổ Toán-Lý
Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện và vận động, kiểm tra, đôn đốc tập thể cán bộ - giáo viên thực hiện tốt Quy chế dân chủ nơi cơ quan trường học.
Xét duyệt kết quả chấm điểm chỉ thị 01 của cá nhân theo từng quý, năm.
Điều 3. Tập thể cán bộ - giáo viên và các ông, (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Như Điều 1; - Lưu: VT,
HIỆU TRƯỞNG 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code