Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:59' 21-09-2009
Dung lượng: 336.5 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD& ĐT TP Bắc Ninh
Trường THCS Đáp Cầu
Nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô về dự hội thi
giáo viên dạy Giỏi
Tạ Thị Mai
Năm học 2008 - 2009
Kiểm tra bài cũ:
Bài 1: Trong các phương trình sau,
phương trình nào là phương trình
bậc nhất một ẩn:
3x+1=0 c) -5x=0
4x2+3=0 d) 0x+8=0 e)(m2+1)x-2009= 0 ( m là hằng số)
Giải:
*) Phương trình ở câu a, c, e là phương trình bậc nhất một ẩn vì nó có dạng ax+b =0 với a, b là các số, a khác 0
*) Phương trình ở câu b không phải là phương trình bậc nhẩt một ẩn
vì nó không có dạng ax+ b = 0
*) Phương trình ở câu d không phải là phương trình bậc nhẩt một ẩn vì nó tuy có dạng ax+ b = 0 nhưng a= 0
Các bước chủ yếu để giải phương trình :
+ Thực hiện phép tính để bỏ ngoặc hoặc quy đồng mẫu để khử mẫu
+ Giải phương trình nhận được
+ Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang 1 vế, còn hằng số sang vế kia
Phương trình bậc nhất 1 ẩn
Bài tập: Tìm chỗ sai và sửa lại bài giải sau cho đúng
Tiết 44: luyện tập
Các bước chủ yếu để giải phương trình :
+ Giải phương trình nhận được
+ Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang 1 vế, còn hằng số sang vế kia
+ Thực hiện phép tính để bỏ ngoặc hoặc quy đồng mẫu để khử mẫu
Các bước chủ yếu để giải phương trình :
+ Thực hiện phép tính để bỏ ngoặc hoặc quy đồng mẫu để khử mẫu
+ Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang 1 vế, còn hằng số sang vế kia
+ Giải phương trình nhận được
Tiết 44: luyện tập

e) 7- (2x+4) = -(x+4) ? .... ? - x = - 7 ? x= 7
f) (x-1) – (2x-1) = 9-x ...  0x = 9 (PT v« nghiÖm)
PT: ax + b = 0, a, blà các số:
PT có nghiệm duy nhất
x= -b/a
PT v« nghiÖm
(PT có nghiệm với )
Bài tập: Giải phương trình:
Vậy phương ttình đã cho có tập nghiệm :
Đáp án
Thay m=1 vào phương trình: 2mx + m = x - 1 ta được :
2 . 1 . x + 1 = x -1
2x - x = -1 -1
x = -2
Vậy phương trình có tập nghiệm S = {- 2}
Các bước chủ yếu để giải phương trình :
+ Thực hiện phép tính để bỏ ngoặc hoặc quy đồng mẫu để khử mẫu
+ Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang 1 vế, còn hằng số sang vế kia
+ Giải phương trình nhận được
Tiết 44: luyện tập
Bài 15( SGK t 13):
HN
HP
VXM=32km/h

V « t« = 48 km/h
Viết pt biểu thị việc ô tô gặp xe máy sau x (h), kể từ khi ô tô khởi hành.
Ô tô khởi hành sau xe máy 1h
t (h)
v(km/h)
S (km)
32
48
x
x+1
48x
32(x+1)
Xe máy
Ô tô
PT: 32 (x+1) = 48 x
Bài tập19:Viết phương trình ẩn x trong hình dưới đây
( S là diện tích của hình)
Phương trình: 9 ( 2x+2)=144
Hay phương trình: 9x+9x+18=144
Bài tập: Cho
Tìm x để A= B
Giải
Ta có: A = B
Vậy với x=-2009 thì A= B
Hướng dẫn về nhà
- Làm bài tập 14, 18, 20 (sgk) và 23,24 (SBTTr 6,7)
- Ôn tập phân tích đa thức thành nhân tử.
Avatar
Thành viên mới chà thày Đặng Tấn Trung, chúc thành khoẻ, gia đình hạnh phúc!
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code