bien bang chuan danh gia

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thành Thái
Ngày gửi: 19h:48' 29-03-2010
Dung lượng: 8.5 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
V/v đóng góp dự thảo
“BộTiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở”

I. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2009.
II. Địa điểm: Trường THCS Hậu Thạnh.
III. Thành phần: Cán Bộ - Giáo viên của trường.
IV. Nội dung:
Thầy Nguyễn Hoài Tâm – Hiệu Trưởng Trường, thông qua công văn số 962/HD.PGD&ĐT Long Phú về gớp ý dự thảo hướng dẫn sử dụng Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở.
Tiếp theo Đ/c Tâm, lần lượt nêu khái niêm,mức độ đạt được của tiêu chí, chỉ số và các bước thực hiện.
Kế đến lần lượt thông qua từng tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số , sau đó tập thể có ý kiến qua từng tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số. Cuối cùng biểu quyết thống nhất.
Cụ thể như sau:
I. Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường trung học cơ sở (gồm 02 tiêu chí và 06 chỉ số)
1. Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được quy định tại Luật Giáo dục và được công bố công khai.

2. Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực của nhà trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định kỳ được rà soát, bổ sung, điều chỉnh.
Tập thể thảo luận: thống nhất.
II. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường (gồm: 15 tiêu chí và 45 chỉ số)
1. Nhà trường có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường có thành phần, nhiệm vụ, hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành khác.

4. Hội đồng tư vấn khác do Hiệu trưởng quyết định thành lập, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Hiệu trưởng.
5. Tổ chuyên môn của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định.
6. Tổ văn phòng của nhà trường (tổ Quản lý nội trú đối với trường phổ thông nội trú cấp huyện) hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.
7. Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác theo quy định tại Chương trình giáo dục trung học cấp trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
8. Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có).
9. Nhà trường đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
10. Nhà trường đánh giá, xếp loại học lực của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
11. Nhà trường có kế hoạch và triển khai hiệu quả công tác bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên.
12. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác.
13. Nhà trường thực hiện quản lý hành chính theo các quy định hiện hành.
14. Công tác thông tin của nhà trường phục vụ tốt các hoạt động giáo dục.
15. Nhà trường thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo các quy định hiện hành.
Tập thể thảo luận: thống nhất.
III. Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (gồm: 06 tiêu chí và 17 chỉ số)
1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đạt các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Giáo viên của nhà trường đạt các yêu cầu theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác.
3. Các giáo
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code