Tu danh gia CLGD 2009-2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Phú Thượng
Ngày gửi: 12h:42' 28-03-2010
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD-ĐT CẨM THUỶ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CẨM TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/ KH-TĐG Cẩm Tân, ngày 09 tháng 10 năm 2009


BÁO CÁO
TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Trường THCS Cẩm Tân - Cẩm Thuỷ
Năm học 2009-2010
Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG
Thông tin chung của nhà trường
Tên trường (theo quyết định thành lập): Trường THCS Cẩm Tân
Tiếng Việt: Trường THCS Cẩm Tân
Tên trước đây (nếu có): Trường Phổ thông cơ sở Cẩm Tân
Cơ quan chủ quản: Phòng GD-ĐT Cẩm Thuỷ - Thanh hoá
Trường Trung học cơ sở Cẩm Tân được thành lập theo Quyết định của UBND huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh hoá.Từ tháng 10 năm 1993
Nhà trường được UBND tỉnh Thanh hoá công nhận trường đạt Tiến tiến cấp tỉnh năm học 2005 theo quyết định số 4009/QĐTCUBND-TH ngày 26/12/2005.
Nhà trường được UBND huyện Cẩm Thuỷ công nhận trường đạt Tiến tiếnXS cấp huyện năm học 2007-2008 theo quyết định số 896/QĐUBND ngày 17/08/2008.
Nhà trường được UBND huyện Cẩm Thuỷ công nhận trường đạt Tiến tiếnXS cấp huyện năm học 2008-2009 theo quyết định số 1232/QĐUBND ngày 10/08/2009.
Nhà trường được UBND huyện Cẩm Thuỷ công nhận trường đạt Cơ quan văn hoá cấp huyện lần thứ nhất năm 2008 theo quyết định số 124/QĐ-CT ngày 04/02/2009.

Tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương:
Thanh hoá

Tên Hiệu trưởng:
Nguyễn Quang Sáng

Huyện / quận / thị xã / thành phố:
Cẩm Thuỷ

Điện thoại trường:
0373529187

Xã / phường / thị trấn:
 Cẩm Tân

Fax:


Đạt chuẩn quốc gia:


Web:


Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập):
1993

Số điểm trường (nếu có): không


 Công lập
 Thuộc vùng đặc biệt khó khăn

 Dân lập
 Trường liên kết với nước ngoài

 Tư thục
 Có học sinh khuyết tật

 Loại hình khác (ghi rõ)......
 Có học sinh bán trú


 Có học sinh nội trú


Trường phụ (nếu có)

Số
TT
Tên trường phụ
Địa chỉ
Diện tích

Khoảng cách với trường (km)
Tổng số học sinh của trường phụ
Tổng số lớp (ghi rõ số lớp từ lớp 6 đến lớp 9)
Tên cán bộ phụ trách trường phụ


2. Thông tin chung về lớp học và học sinh
Số liệu tại thời điểm tự đánh giá:


Tổng số
Chia raLớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9

Học sinh
262
68
57
73
64

Trong đó:


- Học sinh nữ:
129
28
28
37
36

- Học sinh dân tộc thiểu số:
58
15
16
16
11

- Học sinh nữ dân tộc thiểu số:


Học sinh tuyển mới vào lớp 6
66
66
Trong đó:


- Học sinh nữ:

28
- Học sinh dân tộc thiểu số:

15
- Học sinh nữ dân tộc thiểu số:


Học sinh lưu ban năm học trước:
3
2
1Trong đó:


- Học sinh nữ:


- Học sinh dân tộc thiểu số:


- Học sinh nữ dân tộc thiểu số:


Học sinh chuyển đến trong hè:
1


1


Học sinh chuyển đi trong hè:


Học sinh bỏ học trong hè:


Trong đó:


- Học sinh nữ:


- Học sinh dân tộc thiểu số:


- Học sinh nữ dân tộc thiểu số:


Nguyên nhân bỏ học


- Hoàn cảnh khó khăn:


- Học lực yếu,
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code