Mẫu lịch công tác tuần (tổ CM)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:39' 30-03-2010
Dung lượng: 18.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
LÒCH COÂNG TAÙC TUAÀN ……
Töø ngaøy …. thaùng …. naêm 20…. ñeán ngaøy …. thaùng ….. naêm 20……
Thöù Noäi dung coâng vieäc Ghi chuù
2

3

4

5

6

7
Toå Tröôûng


 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code