Mau phieu du gio

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:49' 01-04-2010
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU DỰ GIỜ
Ngày.....tháng.... năm ...........
Người dạy: Trường THCS ......................
Tên bài dạy: Lớp: ......, Tiết: ...... , Môn: ................
Người dự : ..........................................................................

CÁC
MẶT
CÁC YÊU CẦU
ĐIỂMTối đa
Đánh giá

NỘI
DUNG
1
Chính xác, khoa học (khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng lập trường chính trị).
22
Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm
23
Liên hệ với thực tế (nếu có), có tính giáo dục.
2


PHƯƠNG
PHÁP
4
Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng của bộ môn, với nội dung và kiểu bài lên lớp .
25
Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy học.
2


PHƯƠNG
TIỆN
6
Sử dụng và kết hợp các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp .
27
Trình bày bảng hợp lí, chữ viết hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lí
2


TỔ
CHỨC
8
Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lí ở các phần các khâu.
29
Tổ chức điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng, học sinh hứng thú học.
2


KẾT QUẢ
10
Đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biêùt vận dụng kiến thức.
2


 ĐIỂM TỔNG CỘNG
20


 XẾP LOẠI


Cách Xếp loại:
1/ Loại giỏi : a)Điểm tổng cộng từ 17 → 20 b) Các yêu cầu 1, 4, 6, 9 phải đạt 2 điểm
2/ Loại khá: a)Điểm tổng cộng từ 13 → 16.5 b) Các yêu cầu 1, 4, 9 phải đạt 2 điểm
3/ Loại T.Bình: a)Điểm tổng cộng từ 10 → 12.5 b) Các yêu cầu 1, 4 phải đạt 2 điểm
4/ Loại yếu kém: Điểm tổng cộng từ 9.5 trở xuống.
NỘI DUNG - DIỄN TÍẾN TIẾT DẠY

NHẬN XÉT ( ưu, hạn chế )Người dạy ký tên Người dự ký tên


 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code