Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2009– 2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: CV 361 SGD-ĐT VL
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:39' 10-04-2010
Dung lượng: 75.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 361/SGD-ĐT Vĩnh Long, ngày 23 tháng 3 năm 2010
V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II
năm học 2009– 2010


Kính gởi:
- Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo các Huyện, Thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh.


Thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2009 – 2010 như sau:
I. MÔN KIỂM TRA
1. Đối với trung học cơ sở:
- Phòng Giáo dục – Đào tạo ra đề thống nhất chung toàn Huyện, Thành phố 9 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngoại ngữ và Giáo dục công dân. Các môn còn lại giao cho trường ra đề.
- Các trường THPT cấp 2, 3 liên hệ với phòng Giáo dục-Đào tạo để đăng ký và nhận đề kiểm tra bậc THCS.
2. Đối với trung học phổ thông:
- Lớp 10, 11, 12: Sở ra đề thống nhất chung toàn tỉnh 9 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Giáo dục công dân . Các môn còn lại do Hiệu trưởng tổ chức ra đề thống nhất chung trong trường.
3. Hình thức ra đề:
a. Các môn Sở ra đề:
- Lớp 12:
+Môn Ngữ Văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, GDCD : tự luận 100%( không có câu hỏi trắc nghiệm).
+ Các môn: Vật lý (40 câu), Hoá học (40 câu), Sinh học (40 câu),Tiếng Anh (50 câu): trắc nghiệm 100% .
Đề kiểm tra các môn Vật Lý, Hoá Học, Sinh học chỉ có một (01) đề duy nhất cho cả chương trình chuẩn và nâng cao. Nội dung gồm 2 phần:
- Phần bắt buộc: có nội dung giống nhau giữa 2 chương trình chuẩn và nâng cao.
- Phần tự chọn: học sinh chọn 1 trong 2 đề để làm bài, nếu làm cả 2 phần tự chọn thì cả 2 phần đều không được chấm điểm.
- Lớp 10, 11:
+ Môn Ngữ Văn : tự luận 100%( không có câu hỏi trắc nghiệm), cấu trúc như đề thi tốt nghiệp THPT.
+ Môn Tiếng Anh: trắc nghiệm 100% (50 câu);
+ Môn Vật lý, Hóa học, Sinh học: cơ cấu điểm: 80% trắc nghiệm (32 câu, thời gian làm bài 45 phút), 20% tự luận ( thời gian làm bài: 15 phút).
+ Môn Lịch sử, Địa lý, GDCD: cơ cấu điểm: 20% trắc nghiệm (8 câu, thời gian làm bài 10 phút), 80% tự luận( thời gian làm bài 50 phút).
+ Môn Toán:cơ cấu điểm: 20% trắc nghiệm (10 câu, thời gian làm bài 15 phút), 80% tự luận ( thời gian làm bài 75 phút).
b. Các môn trường ra đề:
Tự luận hoặc kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm, cơ cấu điểm 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.
- Hiệu trưởng duyệt đề thi của trường (đề thi lấy từ nguồn ngân hàng đề thi của trường).

II. THỜI GIAN KIỂM TRA VÀ LỊCH KIỂM TRA:
Đối với khối lớp 12:
Từ ngày 12/4 đến 16/4/2010.

Ngày
Giờ bắt đầu làm bài
Môn kiểm tra
Thời gian làm bài

12- 4
12- 4
07 giờ 15
09 giờ 45
Ngữ văn – TV lớp 12
Vật lý lớp 12
120 phút
60 phút

13- 4
13- 4
07 giờ 15
09 giờ 15
Lịch sử lớp 12
Ngoại ngữ lớp 12
90 phút
60 phút

14- 4
14- 4
07 giờ 15
09 giờ 00
Sinh học lớp 12
Địa lý lớp 12
60 phút
90 phút

15- 4
15- 4
07 giờ 15
09 giờ 00
Hóa học lớp 12
GDCD lớp 12
60 phút
60 phút

16- 4
16-4
07 giờ 15
09 giờ 45
Toán lớp 12
Tin học 12
120 phút
60 phút2. Đối với khối lớp 6, 7, 8, 9, 10 và 11:
Từ ngày 10/5 đến 14/5/2010. Buổi sáng: lớp 6, lớp 9 và
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code