Hướng dẫn thi HKI Năm Học 2010-2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tấn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:35' 26-11-2010
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN BÌNH MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 660/PGDĐT Bình Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2010
Về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ 1
Năm học 2010 - 2011


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.


Căn cứ công văn số 1776/SGDĐT, ngày 25/11/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2010 - 2011.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Minh hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2010 - 2011 như sau:

1. Môn kiểm tra
+ Sở Giáo dục và Đào tao ra đề thống nhất chung trong toàn tỉnh 3 môn ở khối lớp 9: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề thống nhất chung toàn huyện:
- Khối 6,7,8 gồm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ, GDCD.
- Khối 9 gồm các môn: Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, GDCD.
+ Các môn còn lại Hiệu trưởng tổ chức ra đề thống nhất chung trong trường.
2. Hình thức kiểm tra
Đối với các môn Sở ra đề
+ Môn Ngữ văn: Tự luận 100%
+ Môn Tiếng Anh: 70% trắc nghiệm, 30% tự luận.
+ Môn toán: 30% trắc nghiệm (12 câu thời gian làm bài 15 phút), 70% tự luận (thời gian làm bài 75 phút)
Đối với các môn Phòng ra đề (thực hiện như năm học 2009 - 2010)
+ Môn Ngữ văn: Tự luận 100%
+ Môn Tiếng Anh: 70% trắc nghiệm, 30% tự luận
+ Các môn còn lại: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận
3. Nội dung kiểm tra
- Từ tuần 01 đến hết tuần 15 theo phân phối chương trình hiện hành.
4. Tổ chức kiểm tra
- Hiệu trưởng thành lập hội đồng coi thi và chấm thi theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các môn Phòng Giáo dục ra đề và chịu trách nhiệm khâu bảo mật đề kiểm tra.
- Tất cả các bài kiểm tra của học sinh đều phải được cắt phách, hiệu trưởng tổ chức phân bài kiểm tra cho giáo viên chấm.
- Các trường nộp báo cáo số liệu cụ thể học sinh dự kiểm tra từng khối, hạn chót 06/12/2010. (Thầy Dũng nhận)
+ Khối 6,7: nộp 3.500 đ/học sinh.
+ Khối 8,9: nộp 4.000 đ/học sinh.
5. Thời gian kiểm tra và lịch kiểm tra
- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 20/12/2010 đến ngày 24/12/2010.
+ Buổi sáng: Khối 6 và 9
+ Buổi chiều: Khối 7 và 8
- Lịch kiểm tra:

BUỔI SÁNG

Ngày
Giờ bắt đầu làm bài
Môn thi
Thời gian làm bài

20.12.2010
07 giờ 15
09 giờ 45
Ngữ văn 6, 9
Vật lí 6, 9
120 phút
60 phút

21.12.2010
07 giờ 15
08 giờ 45
Lịch sử 6, 9
Ngoại ngữ 6, 9
60 phút
60 phút

22.12.2010
07 giờ 15
08 giờ 45
Địa lí 6, 9
Sinh học 6, 9
60 phút
60 phút

23.12.2010
07 giờ 15
08 giờ 45
GDCD 6, 9
Hoá học 9
60 phút
60 phút

24.12.2010
07 giờ 15
Toán 6, 9
90 phút

BUỔI CHIỀU

Ngày
Giờ bắt đầu làm bài
Môn thi
Thời gian làm bài

20.12.2010
13 giờ 00
15 giờ 30
Ngữ văn 7, 8
Vật lí 7, 8
120 phút
60 phút

21.12.2010
13 giờ 00
14 giờ 30
Lịch sử 7, 8
Ngoại ngữ 7, 8
60 phút
60 phút

22.12.2010
13 giờ 00
14 giờ 30
Địa lí 7, 8
Sinh học 7, 8
60 phút
60 phút

23.12.2010
13 giờ 00
14 giờ 30
GDCD 7, 8
Hoá học 8
60 phút
60 phút

24.12.2010
13 giờ 00
Toán 7, 8
90 phút


Lịch kiểm tra này bắt buộc đối với các môn do Sở Giáo dục
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code