Biểu điểm đánh giá GV năm học 2010-2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ban Giám Hiệu
Ngày gửi: 16h:17' 11-02-2011
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁ NHÂN GV NĂM HỌC 2010-2011 (HK I)
(Theo QĐ số 06/ QĐ-BNV ngày 31/3/2006)
Họ và tên :…………………………… Tổ :………………………….
Nhiệm vụ :…………………………... Kiêm nhiệm :……………………..

Nội dung
Tự nhận xét
Điểm chuẩn
Tự chấm
Tổ chấm
HĐTĐ chấm

Điểm
XL
Điểm
XL

A/ PH ẨM CH ẤT CH ÍNH TR Ị, Đ ẠO Đ ỨC L ỐI S ỐNG:

I. Tư tưởng phẩm chất đạo đức :

15


I.1.Xác định tư tưởng,có nhận thức tốt về nhiệm vụ,quán triệt, nắm vững và thực hiện tốt các NQ,chủ trương,chính sách của Đảng,nhà nước,ngành,chỉ thị của cấp trên, qui định của cơ quan, qui định tài chính... .
- Có tư tưởng tích cực,tự giác nỗ lực phấn đấu trong công việc chung, nắm vững và thực hịên đúng các chủ trương,văn bản qui định, qui chế của cơ quan, nhiệm vụ trọng tâm của năm học ( Tốt 2,5đ-3đ; khá 2đ; TB 1,5đ; yếu <1,5 )

3


I.2. Có tư tưởng tích cực, sẵn sàng tham gia các hoạt động của nhà trường,các nhiệm vụ khác được phân công.-Có tư tưởng tích cực,tinh thần hy sinh,tự giác , luôn sẵn sàng tham gia các công tác khác khi được phân công (X sắc 3đ; tốt 2,5đ; khá 2đ;TB 1,5đ; yếu <1,5đ )

3


I.3 Có tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau,có lối sống lành mạnh,chuẩn mực, quan hệ tốt với đồng nghiệp,HS và mọi người.
- Có hiện tượng vi phạm về quan hệ, sinh hoạt gây mất đoàn kết không xếp loại khá trở lên.
(X sắc 3đ; tốt 2,5đ; khá 2đ;TB 1,5đ; yếu <1,5đ )

3


I.4.Đạo đức nhà giáo,tác phong sư phạm .
-Luôn chuẩn mực trong giao tiếp, sinh hoạt và phát ngôn, không vi phạm đạo đức nhà giáo, đảm bảo tác phong nề nếp, trang phục qui định khi làm việc, lên lớp, hội họp, sinh hoạt (XS 3đ; tốt 2,5đ;Kh 2đ;TB 1,5đ… Mỗi lần vi phạm -0,5 đ)

3


I.5. Có ý thức và hành động tích cực trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tốt việc sử dụng và bảo quản tài sãn được giao và tài sãn công... (XS: 3đ; tốt 2,5đ; Kh 2đ; TB 1,5đ… Mỗi lần vi phạm nhỏ( như không bảo quản vệ sinh thiết bị, không tắt điện khi ra về... -0,5 đ)- Nếu để thất soát, hư hỏng tài sản ... quan trọng do chủ quan thiếu trách nhiệm không xếp loại khá trở lên.)

3


XL mục I : - Xếp loại TỐT ( Muc III phải từ 20 điểm trở lên ; các mục I..1;3;5 phải loại tốt còn lại khá)
- Xếp loại KHÁ ( Muc III phải từ 18 điểm trở lên ; các mục I..1;2;3;4;5 phải loại Khá )
- Xếp loại TB ( Muc III phải từ 15 điểm trở lên ; các mục I..1;3;5 phải loại khá còn lại TB)
- Kém ( Các trường hợp còn lại)


Cộng /XL:

B/ K ẾT QU Ả C ÔNG T ÁC Đ Ư ỢC GIAO:

II.Chuyên môn,nghiệp vụ :

40


II.1.Thực hiện kế hoạch
-Có kế hoạch làm việc cụ thể, khoa học, thực hiện đúng kế hoạch kịp thời.(XS 3đ; tốt 2,5đ;Kh 2đ;TB 1,5đ…)

3


II.2. Kỷ luật lao động - Nghỉ việc riêng 1 buổi,trễ 1lần trừ 0,5đ.( Không kể nghỉ vì hiếu hỷ bản thân và tứ thân )
- Nghỉ không lý do 1 buổi không xếp khá.(Tốt 4-5;K 3-4;TB2-2,5; Yếu <2)

5


II.3 Năng lực CM,NV của GV,NV
-Do Tổ đánh giá trong quá trình giảng dạy,công tác và được nhà trường xác nhận .(Giỏi:5đ
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code