Kế hoạch thanh tra nội bộ 2009-2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Yến (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:11' 05-12-2009
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 89
Số lượt thích: 0 người
UBND XÃ ĐÔNG HƯNGA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Đông Hưng A Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:…./ KH- TT
Đông Hưng A, ngày 15 tháng 09 năm 2009

KẾ KOẠCH
Tự thanh tra nội bộ - Năm học 2009- 2010

-Căn cứ vào Quyết định số 13/2009 của Hiệu trưởng trường THCS Đông HưngA
-Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2009 - 2010
Nay Tổ phó tổ thanh tra nội bộ nhà trường Trường THCS Đông Hưng A ra kế hoạch Tự thanh tra nội bộ năm học 2009 - 2010 như sau:
I/ MỤC ĐÍCH THANH TRA:
Đánh giá việc thực hiện các hoạt động của nhà giáo nhằm giúp đỡ giáo viên trong việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo dức, lối sống cũng như nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy, giữ vững kỷ luật. Đánh giá chính xác, khách quan việc thực hiện Quy chế chuyên môn. Đồng thời đánh giá tình hình thu, chi các khoản tiền theo quy định.
II/ NÔI DUNG THANH TRA:
1/ Hoạt động Sư phạm nhà giáo: Gồm 2 nội dung
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
- Kết quả công tác được giao
2/ Thanh tra chuyên đề tuyển sinh, hồ sơ sổ sách , các chuyên đề khác.

III/ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THANH TRA VÀ ĐI THANH TRA
Tháng
Nội dung thanh tra
Tổ
Đối tượng được kiểm tra
Bộ phận thực hiện việc kiểm tra

9/2009


- Tự thanh tra toàn diện nhà giáo (Dự giờ, Kiểm tra sổ sách )


- Thanh tra chuyên đề tuyển sinh-Kiểm tra kế hoạch giảng dạy của giáo viên
-Kiểm tra hồ sơ sổ sách lần 1
-Kiểm tra giáo án.
Xã hội
Tự nhiên


-Hà Minh Tổng
-Nguyễn Quốc Phục


-Trần Liên Nhơn
-Hoàng Bá Cường


-3 lớp 6
-Tất cả giáo viên.

-Tất cả giáo viên.

-Tất cả giáo viên.
-Phạm Thị Yến
-Nguyễn Minh Diễn
-Nguyễn Thị Thanh Nhanh

-Nguyễn Văn Thông
-Nguyễn Văn Hiệu
-Lê Hoàng Khải

-PHT, Ban thanh tra nội bộ nhà trường ( Diễn, Hiệu, Khải, Nhanh )

-PHT

-BGH

-PHT, Tổ trưởng chuyên môn


10/2009

-Thanh tra chuyên đề về thực hiện quy chế chuyên môn.
-Duyệt chéo hồ sơ Tổ chuyên môn.
-Kiểm tra giáo án.
-Tất cả giáo viên

-Hồ sơ tổ Xã hội, tổ Khoa học tự nhiên.
-Tất cả giáo viên.
-BGH


-Tổ trưởng, Tổ phó 2 tổ
-PHt, Tổ trưởng tổ chuyên môn.


11/2009


-Tự thanh tra toàn diện nhà giáo ( Dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách )-Kiểm tra hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Khối lớp 9.
-Kiểm tra chuyên đề công tác phụ đạo học sinh yếu, kém.-Kiểm tra chất lượng yếu, kém.
-Kiểm tra giáo án.

Xã hội

Khoa học tự nhiên
-Xã hội.

-Khoa học tự nhiên.
-2 đồng chí.

-2 đồng chí-2 lớp 9


-2 đồng chí


-2 đồng chí


-Tất cả giáo viên bộ môn.
-Tất cả giáo viên.
BGH, Ban thanh tra nội bộ
-Tổ trưởng chuyên môn, Công đoàn, thanh tra nhân dân.
-Tổ trưởng chuyên môn.

-Tổ trưởng tổ chuyên môn.

-PHT

-PHT, Tổ trưởng tổ chuyên môn.

12/2009
-Kiểm tra đề cương ôn tập học kỳ I.
-Kiểm tra việc chấm điểm HK, tính điểm và xếp loại KH I
-Kiểm tra giáo án.


-Tất cả giáo viên bộ môn.
-Tất cả giáo viên.


-Tất cả giáo viên.
-Tổ trưởng chuyên môn.
-PHT, Tổ trưởng tổ chuyên môn.

-PHT, TT, TP tổ chuyên môn.

1/2010
-Thanh tra chuyên đề đánh giá xếp loại học sinh, việc thực hiện chương trình.
-Tự thanh tra toàn diện ( Gồm 2 nội dung, kiểm tra hồ sơ sổ sách )


 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Đặng Tấn Trung .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng thử Code